Tornjak, strážní psi


 
Používáme psy na ochranu nás a našeho majetku...
 

Specialisté na ochranu majetku a osob:

SAO
Moskevský strážní
 
 

Specialista na ochranu ovcí před šelmami i lidmi:

 

 
 
 
Všichni tito naši pejsci a věrní pomocníci mají vytvořenu vlastní stránku v podmenu...
 
Predator friendly